Widły

W katalogu produktów mamy widły do wózków widłowych, które są niezbędnym elementem takiego pojazdu. Aby wybrać odpowiednie widły do wózka, należy zapoznać się z oznakowaniem wideł. Istnieją dwa typy oznakowania, z których jeden opisuje kolejno szerokość, grubość, długość, maksymalny udźwig, środek ciężkości oraz numer seryjny wideł. Drugi typ oznakowania zawiera numer seryjny, datę produkcji, udźwig maksymalny ze środkiem ciężkości oraz kraj pochodzenia produktu. Brak oznakowania może świadczyć o braku Świadectwa Zgodności i niespełnianiu wymogów jakościowych.

 

Ustalenie maksymalnego udźwigu, długości i klasy karetki wideł 

Udźwig wideł np. wózka widłowego Toyota powinien być taki sam jak maksymalny udźwig pojazdu. Suma udźwigu obydwóch wideł równa się sumie udźwigu wózka. Z kolei długość wideł dobierana jest w zależności od rodzaju przewożonych materiałów. Dłuższe widły będą potrzebne do transportowania większych ładunków, natomiast krótsze sprawdzą się przy mniejszych gabarytach. Inny ważny parametr to karetka, czyli płyta czołowa wózka widłowego. Definiuje ona, jakiej wysokości widły kupić. Istnieje pięć głównych klas karetki (I-V), a każda z nich posiada dwa podtypy (A oraz B). Norma ISO zapewnia ich identyczność na całym świecie. Klasę karetki wideł można ustalić na dwa sposoby, mierząc odległość między:

  • dolną krawędzią górnego mocowania widły a dolną krawędzią widły,
  • dolną krawędzią górnego mocowania a górą dolnej części mocowania widły. 

Po dokonaniu pomiarów wartości należy porównać z tabelą, która przedstawia dokładną charakterystykę każdej klasy karetki.