Udźwig wózka widłowego. Od czego zależy?

Prawdopodobnie nikt z nas nie wyobraża sobie nowoczesnego magazynowania i bliskiego transportu towarów bez istnienia wózków widłowych. Te małe, zwrotne pojazdy o dużym udźwigu są wręcz nieocenione we współczesnych halach produkcyjnych, magazynach, czy nawet sklepach wielkoformatowych. Skąd operator wózka wie, jaki dany model ma udźwig i co kryje się pod tym pojęciem?

Udźwig: terminy

Przez udźwig wózka widłowego rozumie się dopuszczalną maksymalną masę ładunku, jaki może on podnieść. Jednak osoby z branży rozróżniają jeszcze kilka rodzajów udźwigu, przede wszystkim udźwig nominalny i zredukowany. Udźwig nominalny to największa masa ładunku, jaką dany wózek może podnieść na wysokość do 3300 mm z zachowaniem odpowiedniej odległości środka ciężkości od czoła wideł. Wartość ta jest liczona dla wózka pracującego w normalnych warunkach, które określa producent maszyny. Jeśli chodzi o udźwig zredukowany, pojęciem tym nazywa się maksymalne obciążenie, jakie może podnieść dany wózek w zależności od wysokości podnoszenia, środka ciężkości oraz zastosowania osprzętu. Wszystkie wózki widłowe wyposażane są w specjalne naklejki informujące operatora o udźwigu wózka. Tabele pokazują konkretne wartości, które wpływają na udźwig, czyli wysokość, na którą można maksymalnie podnieść ładunek, maksymalną dopuszczalną wagę ładunku i wymaganą odległość środka ciężaru ładunku od czoła wideł. Różne modele wózków mogą mieć różne maksymalne udźwigi i różne maksymalne wysokości podnoszenia, dlatego przed pracą zawsze warto upewnić się, z jakim sprzętem pracujemy. Przekroczenie dopuszczalnych wartości może skutkować uszkodzeniem maszyny, lecz przede wszystkim – może stanowić ogromne niebezpieczeństwo dla operatora i osób postronnych.

 

Wybór wózka do firmy

Przed zakupem nowego wózka do firmy, warto skonsultować wybór z doświadczonym dostawcą wózków. Pomoże on wybrać nie tylko model o odpowiednim udźwigu, ale również napędzie i innych przydatnych w danej branży funkcjach. Nasza firma zajmuje się również wynajmem wózków widłowych – klient może więc wypróbować niektóre wózki, zanim zdecyduje się na zakup konkretnego modelu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i przez e-mail.