Tego nie rób czyli błędy przy eksploatacji ,,widlaków”

Wózki widłowe usprawniają transport bliski, załadunek i rozładunek. Operator musi mieć stosowne uprawnienia i może poruszać się tylko maszynami z aktualnymi przeglądami. Mimo tych wytycznych istnieje wiele sytuacji, w których praca wózkiem widłowym jest niebezpieczna dla operatora, osób postronnych lub samego pojazdu.

Przed pracą i po pracy

Przed przystąpieniem do pracy na danym wózku operator musi zapoznać się z instrukcją obsługi oraz książką rewizyjną. Jest to obowiązkowy dokument wózków podnośnikowych, które podlegają pod dozór techniczny. Decyzje inspektowa jednostki dozoru technicznego dopuszczające pojazd do eksploatacji muszą posiadać numer fabryczny i ewidencyjny danej maszyny. Wpisy o uszkodzeniach i wymianach konserwatorskich znajdują się w książce konserwacji. Przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić oględziny urządzenia, czyli sprawdzenie:

  • poziomu oleju w silniku,
  • poziomu elektrolitu,
  • poziomu płynu chłodzącego,
  • poziom płynu hamulcowego,
  • szczelność układu gazowego,
  • stan akumulatora,
  • stan konstrukcji nośnej,
  • stanu układu kierowniczego,
  • stanu układu hamulcowego,
  • stanu ogumienia.

Warto również zaglądać do książki obsługi, ponieważ mogą znajdować się tam ważne informacje zapisane przez operatora z poprzedniej zmiany. Po pracy wózek powinien być ustawiony w miejscu postoju, a w przypadku napędu elektrycznego podłączony do ładowania. W pojazdach gazowych trzeba zamknąć dopływ gazu przed zgaszeniem zapłonu, aby usunąć jego resztki z instalacji. Widły powinny przylegać do podłoża, co zapobiegnie rozciąganiu się łańcucha podczas postoju. Operator musi zabezpieczyć wózek przed osobami postronnymi. Na koniec znowu trzeba dokonać oględzin, na podstawie których dokonuje się wpisów do książki obsługi.

 

Zasady, których bezwzględnie trzeba przestrzegać

Podczas pracy operator powinien być uważny. Musi przestrzegać zasad bhp i stosować się do wewnątrzzakładowych przepisów. Wózek widłowy powinien być sprawny. Bez odpowiednich kwalifikacji nie wolno go naprawiać ani nawet usuwać pokryw bezpieczeństwa. Naprawy, przeglądy i asysty UDT można wykonywać w serwisach wózków widłowych. Zabroniona jest jazda bez zapiętych pasów. Nie wolno poruszać się z podniesionymi widłami lub uruchamiać ich podczas jazdy, a także schodzić z wózka i wchodzić do niego jak jest w ruchu. Prędkość musi być dostosowana do panujących warunków i zakrętów. Nie wolno nagle przyspieszać i hamować, a także wjeżdżać na inne obiekty. Na pochyłej powierzchni trzeba zachować odpowiednią ostrożność. Zabronione jest podnoszenie ludzi lub ładunków blisko osób postronnych. Jednym z najczęstszych błędów eksploatacyjnych jest podnoszenie ładunków ponad maksymalny udźwig. Może to skończyć się zniszczeniem urządzenia lub groźnym wypadkiem, jeśli towar jest podnoszony na większą wysokość.

Nieprzestrzeganie powyżej opisanych zasad może skończyć się groźnymi wypadkami. Nawet jeśli nie są to sytuacje jednoznacznie zwiększające niebezpieczeństwo pracy, to w perspektywie długoterminowej mogą przyczynić się do szybszego wyeksploatowania wybranych podzespołów i częstszych awarii.