Remont wózka widłowego. Kiedy warto go wykonać?

Wózki widłowe są powszechnie stosowane w magazynach i zakładach przemysłowych. Są przystosowane do ciężkiej i długiej pracy, ale jak każda maszyna, co jakiś czas wymagają naprawy. Z remontem wózka nie można zwlekać – koszty naprawy będą rosnąć wraz z zakresem prac naprawczych. Wózki widłowe są objęte dozorem technicznym i mogą być dopuszczone do użytkowania wyłącznie na podstawie aktualnych przeglądów UDT. Przegląd jest idealną okazją do sprawdzenia, które elementy wózka należy wymienić albo naprawić.

Codzienna kontrola operatora

Awaria wózka widłowego to więcej niż niedogodność, powodująca przestoje w pracy magazynu. Dlatego tak ważne jest, by kontrolować stan techniczny wózka widłowego na bieżąco. Zadanie to spoczywa na barkach operatora, który przed rozpoczęciem pracy z maszyną musi dokonać jej ogólnego przeglądu. Nie może on dokonywać osobiście napraw, ale powinien dbać o właściwą eksploatację pojazdu, sprawdzić ciśnienie w oponach, stopień poluzowania kół, czy ewentualne nieszczelności i związane z nimi wycieki.

 

Kiedy wykonać remont wózka?

Aby odróżnić naprawę wózków widłowych od ich remontów przyjmuje się, że remont ma na celu przywrócenie pierwotnej sprawności danego pojazdu zanim dojdzie do określonych usterek. Naprawa natomiast to typowe prace serwisowe, czyli reperacja poszczególnych układów systemów i elementów oraz wymiana, gdy samo naprawianie okazuje się niewystarczające. Najczęstsze awarie wózków widłowych dotyczą silników, skrzyń biegów oraz układu hydraulicznego. Ale z naprawą nie warto czekać do momentu unieruchomienia wózka. Impulsem do skorzystania z usług fachowca powinny być wszystkie nietypowe objawy, występujące podczas użytkowania maszyny, czyli wycieki, niepokojące dźwięki lub wibracje. W nowych maszynach remonty są bardziej opłacalną opcją. Remont wózka robi się do czasu, gdy koszty naprawy są niższe od kosztów zakupu nowych części. Przy okazji naprawy warto sprawdzić stan elementów współpracujących z wymienianą częścią. Maszyna będzie działała prawidłowo tylko w przypadku poprawnego działania całego systemu. Remont wózka widłowego może być wymogiem dopuszczenia go do użytku. Wózki widłowe jako wózki jezdne podlegają wymogom UDT, co oznacza konieczność dokonywania regularnych przeglądów technicznych. Wózki widłowe mogą przejść pozytywnie takie badanie wyłącznie pod warunkiem doskonałej sprawności.

Podczas poszukiwać serwisu zajmującego się naprawami wózków widłowych, warto zwrócić uwagę na firmy z dużym doświadczeniem. Dobrze, gdy przy okazji dysponują one własnym magazynem części zamiennych.