Kto może kierować wózkiem widłowym?

Wózki widłowe to bardzo ważny sprzęt wykorzystywany w budownictwie, transporcie wewnątrzzakładowym, wewnątrzmagazynowym oraz handlu wielkopowierzchniowym. Pomimo tego, że na pierwszy rzut oka sterowanie nimi wydaje się proste, jeżeli nie są przestrzegane przepisy BHP, może dojść do poważnych problemów. Nie mniej ważne jest również to, kto może kierować wózkiem widłowym?

Nowe przepisy

Od momentu zmiany przepisów, która nastąpiła 9 stycznia 2018 roku na skutek rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, zmieniły się wymagania odnoszące się do osób kierujących wózkiem widłowym. Zniesiono imienne zezwolenia na wózki widłowe, a wszystkie osoby, które nie ukończyły kursu egzaminem UDT, zmuszone były do podniesienia kwalifikacji. Egzamin oznacza uprawnienia do sterowania wózkiem na czas nieokreślony. Zmiana przepisów oznacza, że wózkiem widłowym mogą kierować jedynie osoby, które mają ukończone 18 lat i posiadają zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych.

Istnieją jednak pewne wyjątki o nowych regulacji, które pozwalają pracodawcy na przekazanie pozycji obsługi wózka widłowego osobom o nieco innych kwalifikacjach. Każda z takich osób musi mieć ukończone 18 lat. Dokumentem poświadczającym o ich kwalifikacjach może być np. dokument potwierdzający ukończenie szkolenia z programem Urzędu Dozoru Technicznego lub osoba z uprawnieniami kierowania pojazdów silnikowych.

 

Potrzeba dodatkowych kwalifikacji

W niektórych sytuacjach, od kierowców wózków widłowych wymagane są dodatkowe kwalifikacje. Dzieje się tak np. w przypadku wózków zasilanych gazem lub w przypadku osób, których zadaniem jest wymiana tych butli na nowe. Tacy pracownicy powinni zostać skierowani na specjalistyczne kursy przez swojego pracodawcę. W przypadku operatorów posiadających prawo jazdy kat. „B” muszą oni posiadać kwalifikacje dostosowane do kierowania wózkiem, z wyłączeniem sytuacji, w której nie zawierają one w mechanicznego napędu.