Kiedy można przeciążyć wózek widłowy?

Wózki widłowe są wykorzystywane do przemieszczania ładunków paletyzowanych, a także różnych rodzajów pojemników przystosowanych do takiego sposobu obsługi np. skrzyniopalet czy zbiorników typu IBC (Intermediate Bulk Containers). Są one używane przy pracach przeładunkowych związanych z załadunkiem lub rozładunkiem samochodów ciężarowych lub wagonów kolejowych, a także do transportowania towarów w magazynach. Ze względów bezpieczeństwa podczas prac nie mogą jednak być przeciążane, przewożony ładunek musi więc odpowiadać ich możliwościom technicznym. Jednym z ważniejszych parametrów będzie więc dopuszczalny udźwig wózka widłowego. W dolnośląskim firmą, która oferuje doradztwo i zajmuje się sprzedażą wózków, jest TM Service.

Dlaczego udźwig wózka widłowego ma znaczenie?

Konstrukcja wózka widłowego jest projektowana tak, by wszystkie jego elementy wytrzymywały założone przez projektanta obciążenia. Przekroczenie ustalonych wartości będzie skutkowało szybszym zużyciem się poszczególnych podzespołów, a także może doprowadzić do ich awarii, która może skończyć się nie tylko zniszczeniem maszyny i przewożonego ładunku, ale także zagrożeniem dla zdrowia lub życia operatora bądź osób znajdujących się w pobliżu. Dla każdego wózka widłowego ustalany jest jego udźwig, który określa maksymalną masę podnoszonego ładunku. Warto jednak pamiętać, że wartość ta jest uzależniona od tego, jak daleko znajduje się on od środka ciężkości urządzenia. Istotna jest też odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł. Z diagramu udźwigu można odczytać obciążenie maksymalne przy danej wysokości podnoszenia.

 

Jakie są następstwa przeciążenia wózka widłowego?

Przekroczenie dopuszczalnego obciążenia oznacza zwiększone ryzyko usterki i przyspieszone zużycie poszczególnych podzespołów, ale przede wszystkim wiąże się z niebezpieczeństwem utraty stabilności i wywrócenia się wózka. Warto też pamiętać, że na stateczność wózka wpływ ma również stan nawierzchni, po której przemieszcza się wózek oraz jej nachylenie. Wśród czynników oddziałujących na poziom zagrożenia wywrotką znajdzie się także pochylenie masztu oraz prędkość, z jaką porusza się wózek.