Jak czytać diagram udźwigu wózka widłowego?

Odczytywanie danych na podstawie diagramu udźwigu wózka widłowego to jedna z podstawowych umiejętności każdego operatora. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna nie tylko do obsługi wózka, ale również konieczna, aby zdać państwowy egzamin UDT, gdyż jedno z pytań zadawanych przez komisję dotyczy właśnie diagram udźwigu. W tym wpisie wyjaśnimy, czym jest diagram udźwigu wózka widłowego i jak go odczytywać.

Diagram udźwigu wózka widłowego — co to właściwie jest?

Diagram udźwigu wózka widłowego określa wartość udźwigu nominalnego (stąd też często określany jest mianem diagramu udźwigu nominalnego). Wartości prezentowane są w formie wykresu liniowego lub tabeli. Z kolei udźwig nominalny stanowi określoną przez producenta wózka widłowego maksymalną wagę ładunku, jaka może być bezpiecznie podnoszona przez podnośnik na konkretną wysokość. Diagram udźwigu wózka widłowego dostarcza więc bardzo ważnych informacji z punktu widzenia operatora. Przy określaniu udźwigu nominalnego trzeba też pamiętać o prawidłowym, wskazanym środku ciężkości, który także określony jest w diagramie udźwigu wózka.

Tabela z diagramem udźwigu znajduje się w dokumentacji każdego wózka widłowego. Oprócz tego — ze względu na wygodę podczas pracy — diagram w formie naklejek czy tabliczek znajduje się również bezpośrednio na pojeździe lub przy stanowisku operatora.

Warto przy tym pamiętać, że diagramów nie powinno stosować się zamiennie dla wózków o innych parametrach. Dane zawarte w diagramie udźwigu zależą od marki i modelu wózka paletowego oraz parametrów charakterystycznych dla konkretnego urządzenia. Zatem nie wszystkie diagramy udźwigu są takie same.

 

Odczytujemy diagram udźwigu wózka widłowego — wskazówki

Interpretacja danych z diagramu udźwigu wózka widłowego tak naprawdę nie jest niczym skomplikowanym. Celem jest wskazanie nie tylko wartości nominalnej wózka widłowego, jednak oprócz tego można poznać też wysokość masztu i odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł. Posiadając dwie wymienionych wartości, operator samodzielnie jest w stanie określić trzecią. Przykładowo, gdy nie ma pewności, na jaką wysokość można podnieść ładunek i gdzie będzie jego środek ciężkości, można odczytać jego maksymalną wagę — udźwig nominalny. Jeżeli chcesz poznać środek ciężkości transportowanego ładunku, wystarczy określić masę ładunku i wysokość podnoszenia. Znając masę ładunku oraz odległość od czoła wideł środka ciężkości, możesz wyznaczyć maksymalną wysokość podnoszenia. Jednak zdecydowanie najczęściej operatorzy odczytują z diagramu dane na temat udźwigu nominalnego pojazdu.

 

Dlaczego znajomość diagramu udźwigu wózka widłowego jest tak ważna?

Prawidłowe odczytanie danych z diagramu udźwigu wózka widłowego pozwoli uniknąć takich problemów, jak np. unoszenie ładunku na zbyt dużą wysokość, co może skutkować utratą stateczności (równowagi) przez wózek. W konsekwencji może dojść do przewrócenia pojazdu i uszkodzenia nie tylko wózka, ale i ładunku, elementów wyposażenia znajdujących się w pobliżu. Taka sytuacja stwarza też poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia operatora i osób znajdujących się w obszarze pracy wózka.