Dlaczego wózek widłowy bywa nazywany sztaplarką?

Wózki widłowe są wykorzystywane na szeroką skalę w niemal każdej branży. Wyszukując informacji na ich temat, bardzo często można spotkać się jednak z określeniem „sztaplarka”. O ile operatorów wózków nazwa ta specjalnie nie dziwi, to u osób spoza branży może wywoływać małe zdziwienie. Skąd pochodzi określenie „sztaplarka” i czy różni się czymś od wózków widłowych?

Skąd się wzięło określenie „sztaplarka”?

Nazwa ta pochodzi od słowa „sztapel”, które oznacza ładunek ułożony warstwami. Z racji tego, że na wózkach ustawiono sterty desek, worków czy skrzyń w tzw. sztaple, naturalnie zaczęto nazywać je sztaplarkami. Określenia te były używane początkowo w odniesieniu do załadunku czy przeładunku rozmaitych towarów w portach. Zaczęto używać tam specjalnych urządzeń z napędem mechanicznym, który były w stanie unosić, a następnie przetransportować (na niewielką odległość) ładunki ze statków. Ich funkcja była zatem taka sama, jak współczesnych urządzeń, wykorzystywanych w rozmaitych magazynach i fabrykach.

Czy zatem wózki widłowe różnią się czymś od sztaplarek? Współcześnie nazwy te mogą być stosowane zamienne. Obecnie nie rozróżnia się już tak kategorycznie urządzeń wykorzystywanych w portach, od tych stosowanych do transportu bliskiego w pozostałych miejscach np. w magazynach.

 

Współczesne wykorzystanie sztaplarek

Sztaplarki są powszechnie wykorzystywane przez rozmaite branże m.in. na składach budowy, w centrach logistycznych, w hurtowniach itp. – słowem: wszędzie tam, gdzie występuje konieczność transportu towaru o dużej masie. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się także na wynajem wózków widłowych, zwłaszcza gdy konieczność rozładunku pojawia się sezonowo, bądź też doszło do awarii sprzętu firmowego. W tego typu ofertach mają one do dyspozycji najpopularniejsze rodzaje sztaplarek m.in. elektryczne czy spalinowe.