Co grozi za brak rejestracji wózka widłowego?

Pojazdy transportu bliskiego, do których zaliczamy wózki widłowe, są powszechnie użytkowane m.in. na terenie hal produkcyjnych i magazynów. Jeśli jednak chcemy z nich legalnie korzystać, każdy wózek widłowy powinien zostać zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego. Wyjaśniamy, jaką karą zagrożone jest korzystanie z niezarejestrowanego sprzętu.

Korzystasz z wózka widłowego? To musisz wiedzieć

Wózki widłowe to jedne z częściej wykorzystywanych w zakładach pracy pojazdów transportu bliskiego. Zgodnie z obowiązującym prawem, powinny być nie tylko obsługiwane przez operatorów, którzy zdobyli stosowne uprawnienia, ale także zarejestrowane i poddawane badaniom. Organem, który dokonuje badań technicznych wózków widłowych, jest Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Korzystanie z niezarejestrowanego wózka widłowego w zakładzie pracy, jak również brak aktualnych badań technicznych i dokonywanie zmian technicznych pojazdu bez zgody UDT, podlegają odpowiedzialności karnej.

 

Rejestracja wózka widłowego krok po kroku

Zakup wózka widłowego to długofalowa inwestycja, która okazuje się niezbędna w większości przedsiębiorstw. Pojazdy transportu bliskiego znacząco usprawniają pracę i pozwalają odciążyć pracowników, jednakże dokonanie zakupu widlaka wymaga dopełnienia kilku ważnych formalności. Uwzględniają one m.in. zgłoszenie zakupu wózka widłowego oraz jego rejestrację. Obowiązek rejestracji wózka widłowego dotyczy zarówno wózków elektrycznych, jak i spalinowych oraz napędzanych gazem. Brak rejestracji wózka jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z pojazdu. W celu rejestracji wózka widłowego trzeba złożyć odpowiedni wniosek we właściwym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. We wniosku muszą znaleźć się m.in. dane osoby zgłaszającej, instrukcja obsługi wózka i jego specyfikacja techniczna, jak również dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej, gdy chcemy zarejestrować wózek nowy lub kopie dokumentów rejestracyjnych wózka używanego, który był już dopuszczony do obrotu. Poprawnie wypełniony i złożony wniosek jest podstawą do wykonania badania technicznego, które także jest niezbędne w celu legalnego korzystania z widlaka.

 

Kary za brak rejestracji wózka widłowego

Jeżeli podczas kontroli wykryte zostaną nieprawidłowości związane z brakiem rejestracji wózka widłowego, to należy liczyć się z koniecznością zapłaty mandatu. Nie ma ustalonego taryfikatora, który określałby wysokość nałożonej na właściciela wózka widłowego kary. Brak rejestracji wózka widłowego wiąże się z brakiem jego badań technicznych oraz decyzji o dopuszczeniu do użytkowania, więc trzeba liczyć się w tym przypadku ze sporymi kosztami. Co więcej, zgodnie z artykułem 63 ustawy o dozorze technicznym, niedopełnienie formalności i korzystanie z niezarejestrowanego oraz niedopuszczonego do użytkowania pojazdu transportu bliskiego zagrożone jest także karą utraty wolności. W przypadku, gdy niezarejestrowany wózek widłowy będzie przyczyną wypadku przy pracy, wymierzeniem kary zajmie się sąd.