Zamówienie na wynajem wózka widłowego

DANE ZLECENIODAWCY

Nazwa Firmy*

Adres*

Miasto*

E-mail*

Telefon*

Osoba upoważniona do podpisania umowy*

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

Udźwig*

Preferowany rodzaj napędu*

Wysokość podnoszenia
( w centymetrach )*

Wysokość urządzenia w stanie złożonym
( w centymetrach ) - dla przejazdu*

Długość wideł
( w centymetrach )*

Uwagi

WARUNKI WYNAJMU

Miejsce wynajmu*

Typ nawierzchni*

Data rozpoczęcia wynajmu
RRRR-MM-DD(2015-01-01)

Data zakończenia wynajmu
RRRR-MM-DD(2015-01-01)

Uzgodniona cena za okres wynajmu
( netto )*

Uzgodniona cena za transport urządzenia
( netto )*

Forma płatności*

Osoba odpowiedzialna za odbiór i zdanie urządzenia*

Uwagi

Dokumenty Rejestrowe Firmy

*Pole obowiązkowe
– Upoważniam do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
– Wyrażam zgodę na akceptację ogólnych warunków wynajmu maszyn przez firmę TM Service Sp. z o.o.

 

Warunki Wynajmu TM – kliknij